Water softener

Omekšivači Vode

Tvrdoća vode je uzrokovana solima kalcijuma Ca+ i magnezijuma Mg2+ koji daju ukupnu tvrdoću vode UT koja se deli na karbonatnu KT koju čine bikarbonati kalcijuma i magnezijuma i nekarbonatnu NT koju čine njihovi hloridi, sulfati i nitrati. Ovi joni uzrokuju taloženje kamenca na zidovima cevovoda, rezervoara i kotlova. Tvrdoća vode se meri uobičajeno u Nemačkim, Francuskim stepenima ili ekvivalentima koncentracije Ca+. Omekšivači koje mi distribuiramo su napravljeni od strane američke kompanije “Autotrol”.


Omekšivači vode su uredjaji punjeni slabo-kiselom jonoizmenjivačkom masom, koja vezuje jone kalcijuma i magnezijuma, iz soli karbonatne tvrdoće i izmenjuje ih jonom natrijuma. Ovim procesom dolazi do omekšavanja tvrde vode. Nakon što se jonoizmenjivačka masa zasiti, uredjaj sam vrši regeneraciju pomoću soli, a sam proces je moguće podesiti da se odvija u toku noći. Osim kalcijuma i magnezijuma, ovim procesom se uklanja i arsenik(voda zagadjena arsenikom je problem sa kojim se bore milioni ljudi).
Dobijena meka voda, idealna je za kupanje, za korišćenje u kućnim aparatima, za pranje veša i posudja. Kamenac se ne taloži na grejačima vode, mašinama za pranje, kao ni na kotlovima, a na ovaj način, ostvaruje se ogromna ušteda, u pogledu računa za električnu energiju, količine praška za veš, kao i raznih preparata za cišćenje kamenca.

TIP OMEKŠIVAČA
ZA VODU
Omekšivač za vodu OV 0817 Omekšivač za vodu OV 0844 Omekšivač za vodu OV 1054 1 kolona Omekšivač za vodu OV 1354 1 kolona
Dimenzije kolone sa automatskom glavom (mm) 870 x 300 x 400 1150 x 520 x 320 1506 x 265 1400 x 342
Zapremina kolone (l) 15.6 38.9 60.7 103.1
Vrsta jonske mase Amberlite 120 Na Amberlite 120 Na Amberlite 120 Na Amberlite 120 Na
Zapremina mase (l) 11 30 45 70
Maksimalni radni protok (l/h) 1200 1800 2300 3000
Kapacitet (m /1 n) 40.00 105.00 160.00 245.00
NaCl (kg)/reg 2.20 3.00 9.00 14.00
Priključci 3/4 - 1 3/4 - 1 3/4 - 1 3/4 - 1
Strujni priključak 220/12 220/12 220/12 220/12
Radni pritisak (bar) 2 - 8 2 - 8 2 - 8 2 - 8
Radna temperatura ( C) 2 - 35 2 - 35 2 - 35 2 - 35

Uredjaji poseduju displej, na kom se u svakom momentu mogu očitati parametri, kao što su vreme i količina vode koju uredjaj može omekšati, pre nego što dođe do zasićenja jonoizmenjivačke mase.