RO6 uredjaj za preradu vode

RO-6 Sistem

Naš sistem zaustavlja od 96% do 99% organskih kao i neorganskih zagadjivača, rastvorenih u vodi, kao i bakterije i viruse. Polupropusna RO membrana, sastoji se od više slojeva, obmotanih oko perforirane osovine, locirane unutar same membrane. Zagadjena voda biva potisnuta na površinu membrane, gde čestice vode prolaze kroz mikroskopske pore, dalje u membranu. Zagadjivači se odvajaju i odlaze niz slivnik. Sistem RO-6, može obraditi do 280L dnevno.
Ukoliko je pritisak na instalaciji niži od 2.45 bara, obavezna je ugradnja pumpe!

  • U prvoj fazi, Voda ulazi u prvi filter, u kome se zadržavaju sve nečistoće veće od 20 mikrona, poput peska, mulja, kao i raznih opiljaka, organskih i neorganskih.
  • U drugoj fazi, Voda prolazi kroz filter sačinjen od aktivnog uglja, koji zadržava hlor, kao i pojedina organska jedinjenja.
  • U trećoj fazi, Voda naizlazi na čvrsti filter, koji zadržava sve organske i neorganske materije, veće od 5 mikrona.
  • U četvrtoj fazi, Voda dolazi do RO Membrane, najbitnijeg dela Našeg sistema, u kom se, procesom reverzne osmoze, oslobadja svih preostalih nečistoca, poput BAKTERIJA, GLJIVICA, VIRUSA, PARAZITA, CIJANIDA, ŽIVE, OLOVA, AZBESTA, kao i svih ostalih čestica, većih od 0.0001 MIKRONA.
  • U petoj fazi, ugljeno-propilenski filter poboljšava ukus i miris vode.
  • U šestoj, krajnjoj fazi Našeg sistema, poseban kertridž obogaćuje prečišćenu Vodu, mineralima NEOPHODNIM za ljudski organizam, poput kalcijuma, magnezijuma, natrijuma i kalijuma.