NSF Certificate

NSF Sertifikat

Posedovanje sertifikata NSF (Nacional Sanitation Foundation) garantuje poštovanje visokih standarda i procedura, propisanih od strane NSF.
Proces dobijanja sertifikata nije jednostavan i uključuje temeljne provere proizvoda, materijala korišćenih prilikom izrade istog, kao i učinka samog proizvoda.
Ono što je najbitnije, sertifikacija ne znači samo dobijanje sertifikata, već kontinuirane, regularne provere samih proizvodnih pogona, kao i nenajavljene posete inspektora NSF-a.
Ukoliko dodje do bilo kakvih neregularnosti, u bilo kom delu proizvodnog procesa, ili samog proizvoda, NSF automatski povlači sertifikaciju, i pokreće postupak pred nadležnim organima. Sa ponosom, možemo da kažemo da mi posedujemo NSF sertifikat!

Sertifikat


ISO Certificate

Iso Sertifikat

ISO 9001:2015 sertifikat, zahteva od proizvodjača da pokaže da je u mogućnosti da konstantno održava kvalitet proizvoda i usluga. Cilj sertifikata je da klijenti/krajnji korisnici proizvoda, budu zadovoljni. Koristeći metode i procese, nametnute od strane ISO regulatnornog tela, mi garantujemo zadovoljstvo naših klijenata, kao i kvalitet naših proizvoda.

Sertifikat


WRAS Certificate

WRAS Sertifikat

WRAS (Water Regulations Advisory Scheme) je regulatorno telo Ujedinjenog Kraljevstva, koje ima za cilj zaštitu javnog zdravlja. Glavne tačke ovog regulatornog tela su prevencija kontaminacije vode i edukacija o efikasnom korišćenju vode. Bilo koji deo opreme, koji se instalira u proizvode za preradu vode, mora biti usaglašen sa regulativama WRAS-a. Proizvod ne sme dovesti do kontaminacije vode, preteranog rasipanje, niti stvaranja otpadnih produkata. Svi proizvodi namenjeni preradi vode, prolaze kroz mehaničke testove, kao i testove kvaliteta vode koja izlazi iz njih.

Sertifikat